Thứ 2, 05/06/2023, 04:00[GMT+7]

Nước sạch cho vùng nông thôn Quảng Ngãi

Chương trình nước sạch ở tỉnh Quảng Ngãi những năm gần đây đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên...

13.01.2020 | 16:09 PM