Thứ 5, 08/06/2023, 12:38[GMT+7]

Huyện Xuân Lộc (Đồng Nai): Vườn mẫu kết hợp du lịch góp phần nâng tầm nông thôn mới

Huyện Xuân Lộc đang triển khai nhân rộng mô hình vườn kiểu mẫu kết hợp du lịch tại các xã. Mô hình này không chỉ giúp nông dân tăng nguồn thu nhờ chuyển...

15.11.2022 | 10:35 AM

Phú Yên: Phấn đấu công nhận 15 vườn mẫu nông thôn mới

Theo Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên cho biết, trong năm 2021, toàn tỉnh Phú Yên phấn đấu có 15 vườn mẫu được công nhận vườn mẫu nông thôn...

23.02.2021 | 16:14 PM

Quảng Ninh: Từ vườn mẫu đến nông thôn mới kiểu mẫu

Kinh nghiệm của nhiều địa phương trong triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) là lấy từng hộ gia đình làm trọng tâm, thống nhất cách làm từ trong nhà ra...

16.12.2020 | 14:26 PM

Hòa Bình: Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

Vừa qua, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức họp Ban tổ chức cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, giai đoạn 2018 - 2020.

14.12.2020 | 15:23 PM

Hà Nội: Chấm điểm công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

Sở NN&PTNT Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 68/HD-SNN, về phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí và trình tự, thủ tục công nhận khu dân cư nông thôn...

19.03.2020 | 15:12 PM

Hà Tĩnh: Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu

Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới (NTM) tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Ban Chỉ đạo NTM huyện Thạch Hà vừa tổ chức thành công “Hội thảo xây dựng khu...

16.06.2019 | 16:17 PM