Thứ 5, 05/10/2023, 05:09[GMT+7]

Hòa Bình: Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

Thứ 7, 12/12/2020 | 16:24:33
527 lượt xem
Vừa qua, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức họp Ban tổ chức cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, giai đoạn 2018 - 2020.

Qua 2 năm triển khai thực hiện, đến nay, toàn tỉnh Hòa Bình có 39 khu nông thôn NTM kiểu mẫu, 122 vườn mẫu được công nhận đạt chuẩn. 

Hiện 10/10 huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch, thành lập Ban tổ chức, đánh giá chấm điểm cho các khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu để lựa chọn tham gia cuộc thi cấp tỉnh. 131/131 xã thành lập đoàn công tác tổ chức thực hiện đánh giá các khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu và đề nghị UBND huyện, thành phố công nhận.

Đối với cuộc thi cấp tỉnh, Ban giám khảo đã tổ chức đánh giá, chấm điểm các khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tại hiện trường, đánh giá chấm điểm theo hồ sơ. Kết quả, về khu dân cư NTM kiểu mẫu có 1 giải A, 3 giải B, 10 giải C, 22 giải Khuyến khích. Về khu vườn kiểu mẫu NTM, có 1 giải A, 3 giải B, 10 giải C và 25 giải Khuyến khích.

Dự kiến, Hội nghị tổng kết, trao giải cuộc thi được tổ chức vào cuối tháng 12/2020.        

Theo daidoanket.vn