Thứ 5, 05/10/2023, 09:57[GMT+7]

Bài 5: Công tác cán bộ nhìn từ vụ án Việt Á

Chưa bao giờ Đảng ta lại quyết liệt chống tham nhũng, tiêu cực như giai đoạn hiện nay. Cùng với chỉ đạo của Trung ương, các cơ quan chức năng và các tỉnh,...

30.09.2022 | 17:21 PM

Bài 4: Vụ án Việt Á và cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm?

Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta được làm rốt ráo, quyết liệt thu được kết quả tích cực. Nhiều vụ án tham nhũng,...

30.09.2022 | 17:21 PM

Bài 2: Cái giá của “lòng tham” trong vụ án Việt Á

Thực tế qua các vụ tham nhũng, tiêu cực, trong đó có vụ án Việt Á cho thấy, những sai phạm chủ yếu xuất phát từ “lòng tham”, mà theo nhiều người nói...

30.09.2022 | 17:21 PM