Thứ 3, 03/10/2023, 10:00[GMT+7]

Tiền Hải: 1.470 ha lúa xuân được liên kết bao tiêu sản phẩm

Vụ xuân năm nay huyện Tiền Hải phấn đấu hoàn thành gieo cấy 9.900ha, trong đó các địa phương đã xây dựng 1.470ha lúa xuân có hợp đồng liên kết với các...

22.02.2023 | 15:11 PM