Thứ 7, 22/06/2024, 09:45[GMT+7]

Thành phố: Giải ngân gần 20 tỷ đồng cho vay ưu đãi của Chính phủ

Chiều ngày 4/5, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thành phố tổ chức phiên họp đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai...

04.05.2024 | 18:57 PM

Đông Hưng: Giải ngân gần 50 tỷ đồng cho vay ưu đãi của Chính phủ

Từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đông Hưng giải ngân gần 50 tỷ đồng cho gần 1.200 khách hàng vay vốn ưu đãi của Chính...

19.04.2024 | 18:05 PM

Quý I/2024: Tổng dư nợ cho vay ưu đãi tăng 2,77%

Sáng ngày 15/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh nghe báo cáo kết quả thực hiện...

15.04.2024 | 15:50 PM

Thái Thụy: Dư nợ cho vay ưu đãi tăng 12,41%

Đến ngày 31/12/2023, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thái Thụy đang triển khai cho vay 12 chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ với...

15.01.2024 | 19:30 PM

Giải ngân hơn 327 tỷ đồng cho vay ưu đãi của Chính phủ

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh đã giải ngân cho 9.937 lượt khách hàng vay vốn với số tiền hơn 327 tỷ đồng, trong đó chương...

09.05.2023 | 17:19 PM

4 ngân hàng thương mại nhà nước triển khai cho vay ưu đãi

Sau động thái giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã triển khai các chương trình cho vay ưu đãi với...

10.04.2023 | 15:17 PM

Tổng doanh số cho vay ưu đãi đạt hơn 760 tỷ đồng

Chiều ngày 11/7, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh nghe báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng...

11.07.2022 | 18:58 PM

Thái Thụy: 24/36 xã, thị trấn không có nợ xấu trong cho vay ưu đãi

Trên địa bàn huyện Thái Thụy hiện có 13.560 người nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn ưu đãi của Chính phủ với tổng dư nợ cho vay đến ngày 31/7...

16.08.2021 | 19:01 PM

Thành phố: Dư nợ cho vay ưu đãi tăng 9,63%

Sáng ngày 21/1, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thành phố Thái Bình tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và...

22.01.2021 | 12:18 PM

Tổng dư nợ cho vay ưu đãi tăng 4,61%

Chiều ngày 18/1, UBND tỉnh tổ chức họp Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh nghe báo cáo kết quả hoạt động năm...

18.01.2021 | 20:51 PM

Năm 2020, ngân hàng đẩy mạnh cho người nghèo vay ưu đãi

Theo định hướng năm 2020, bên cạnh ổn định mặt bằng lãi suất cho doanh nghiệp, gói vay ưu đãi cho lao động nghèo để hạn chế tín dụng đen sẽ được triển...

09.01.2020 | 09:42 AM