Thứ 2, 17/06/2024, 23:59[GMT+7]

Quý I/2024: Tổng dư nợ cho vay ưu đãi tăng 2,77%

Thứ 2, 15/04/2024 | 15:28:40
23,668 lượt xem
Sáng ngày 15/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực trong triển khai cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đến hết tháng 3/2024, tổng nguồn vốn của Chi nhánh đạt hơn 4.392 tỷ đồng, tăng 2,81% so với thời điểm 31/12/2023; tổng dư nợ cho vay đạt hơn 4.386 tỷ đồng, tăng 2,77% so với thời điểm 31/12/2023 với 97.377 khách hàng đang vay vốn; tổng doanh số cho vay đạt khoảng 434 tỷ đồng với 10.332 lượt khách hàng được vay vốn; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,11% tổng dư nợ. 

Trong công tác kiểm tra, giám sát, quý I/2024, các thành viên ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các cấp đã thực hiện kiểm tra 1 lượt huyện, 271 lượt xã, 29 lượt tổ tiết kiệm và vay vốn, đối chiếu 1.497 lượt hộ vay vốn. 

Các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị tại địa phương và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh báo cáo tại cuộc họp. 

Các đại biểu dự họp. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh đánh giá cao việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh thời gian qua. 

Đồng chí yêu cầu Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 111/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 05/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030; Công văn số 1787-CV của Tỉnh ủy; tích cực đôn đốc thu hồi kịp thời các khoản nợ đến hạn; tổ chức giải ngân kịp thời, không để tồn đọng vốn, bảo đảm đúng quy trình, quy định, đối tượng thụ hưởng, tránh lãng phí nguồn vốn. Thực hiện tốt công tác tập huấn, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến hoạt động tín dụng ưu đãi, các chính sách mới, các chương trình tín dụng chính sách để mọi người dân biết để tiếp cận nguồn vốn.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh cũng yêu cầu thành viên ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH các cấp chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch đã xây dựng, thực hiện tốt việc lồng ghép công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình hoạt động; tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH trong việc triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi ở cơ sở. Tăng cường công tác quản lý, giám sát của các tổ chức hội làm dịch vụ ủy thác, nhất là giám sát việc bình xét cho vay bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy tốt hiệu quả kinh tế vốn đầu tư.

Nguyễn Thơi