Thứ 5, 23/05/2024, 07:48[GMT+7]

Nam Hải: Khơi sức dân xây dựng nông thôn mới nâng cao

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Nam Hải (Tiền Hải) luôn nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng,...

01.04.2024 | 07:28 AM

Khánh thành nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo các xã Nam Hải, Nam Hồng

Sáng ngày 26/7, Ủy ban MTTQ huyện Tiền Hải phối hợp với Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu tổ chức khánh thành nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo các xã Nam Hải,...

26.07.2023 | 16:34 PM

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nam Hải: Tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 12-13/2, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nam Hải, huyện Tiền Hải đã tổ chức đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là đơn vị được...

13.02.2022 | 20:31 PM