Thứ 2, 15/07/2024, 02:52[GMT+7]

Diện mạo nông thôn mới Yên Khánh

Sau nhiều nỗ lực vượt khó, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đã đạt được những kết quả tích cực. Bộ mặt nông thôn...

12.02.2019 | 08:59 AM

Hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở Yên Khánh (Ninh Bình)

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng những cách làm sáng tạo, đến nay, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã cơ bản đạt 9/9 tiêu chí của huyện nông...

06.12.2018 | 10:13 AM