Thứ 2, 04/03/2024, 23:11[GMT+7]

Vì sức khỏe, hãy nói không với thuốc lá

Để phòng chống những tác hại của thuốc lá, điều duy nhất là mỗi người cần tự bảo vệ mình.Thuốc lá “bào mòn” sức khỏe không chỉ người hút trực tiếp mà cả...

24.12.2021 | 08:38 AM

Vì sức khỏe, hãy hói không với thuốc lá

Để phòng, chống những tác hại của thuốc lá, điều duy nhất là mỗi người cần tự bảo vệ mình.Thuốc lá “bào mòn” sức khỏe không chỉ người hút trực tiếp mà cả...

20.12.2021 | 16:54 PM