Thứ 4, 19/06/2024, 21:49[GMT+7]

Bảo đảm nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian phòng, chống dịch Covid - 19

Thứ 5, 23/04/2020 | 16:20:41
2,096 lượt xem
Sau thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp đã bố trí cán bộ, công chức đi làm trở lại bình thường, tiếp nhận và giải quyết tất cả các loại thủ tục hành chính đáp ứng nhu cầu của các tổ chức và cá nhân; đồng thời triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Video: Bao_dam_nhu_cau_giai_quyet_thu_tuc_hanh_chinh__WED2____22_4_2020.mp4

Đào Quyên - Kiên Trung