Thứ 2, 20/03/2023, 16:44[GMT+7]

Bài 6: Trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri thành phố Thái Bình

Từ những phát sinh trong thực tiễn cuộc sống, cử tri thành phố Thái Bình đã kiến nghị nhiều vấn đề cần giải quyết với đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố...

08.12.2022 | 08:06 AM

Bài 2: Sẽ điều chỉnh cục bộ phạm vi cấp nước với các trạm cấp nước không ổn định

Tại các cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh, cử tri tiếp tục kiến nghị tại một số địa phương trong tỉnh chất lượng nước sạch cung cấp cho người dân kém,...

05.12.2022 | 08:38 AM

Nỗ lực giải quyết nạn bạo lực súng đạn

Chỉ trong vòng ba ngày, ít nhất hai vụ xả súng xảy ra ở nước Mỹ. Là một trong những vấn đề nghiêm trọng và khó giải quyết nhất của xứ cờ hoa, nạn bạo lực...

09.08.2022 | 09:40 AM

UBND tỉnh: Nghe báo cáo về việc giải quyết đề nghị của một số doanh nghiệp

Chiều ngày 1/7, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về...

01.07.2022 | 19:13 PM

Sáu ngày trước bầu cử, kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh

Nhấn mạnh chỉ còn 6 ngày nữa là đến Ngày Bầu cử, còn nhiều việc quan trọng phải thực hiện, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, Tiểu...

19.05.2021 | 19:43 PM

Gần 900.000 người được giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Năm 2020, cả nước xảy ra 576 trận thiên tai khiến 379 người chết và mất tích. Tổng thiệt hại ước tính 39,1 nghìn tỷ đồng, trong đó thiệt hại do bão, lũ là...

29.12.2020 | 14:52 PM

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn, đúng hạn đạt 91,2%

10 tháng đầu năm 2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Vũ Thư đã giải quyết 2.860 hồ sơ thuộc 14 lĩnh vực, trong đó tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước...

12.11.2020 | 17:33 PM

Giải quyết thủ tục hành chính về đất đai ở Thái Thụy: Giảm phiền hà, tăng hài lòng

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai nên đến nay huyện Thái Thụy đã triển khai có hiệu quả, giảm...

07.11.2020 | 09:00 AM

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Tiếp nhận, giải quyết 16.162 hồ sơ trực tuyến

10 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Phuc vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 16.162 hồ sơ trực tuyến. Các hồ sơ cơ bản được giải quyết đúng và...

06.11.2020 | 21:45 PM

Các sở, ngành, địa phương: Tiếp nhận, giải quyết 1.674 hồ sơ trực tuyến

Từ ngày 15/8 đến ngày 15/9/2020, 17 sở, ngành của tỉnh và 8 huyện, thành phố đã tiếp nhận, giải quyết 1.674 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các tổ...

22.09.2020 | 18:19 PM

Giải quyết, trả lời 2.066 kiến nghị cử tri tới Quốc hội

1.396 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội đã tiếp nhận, tổng hợp được 2.102 kiến nghị và toàn bộ kiến nghị đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền...

21.05.2020 | 16:59 PM