Thứ 5, 20/06/2024, 08:51[GMT+7]

Giải quyết cho 13.412 người và lượt người hưởng chế độ BHXH

Thứ 7, 16/03/2024 | 07:40:04
3,718 lượt xem
Trong 2 tháng đầu năm 2024, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã giải quyết cho 13.412 người và lượt người hưởng chế độ BHXH.

Trong 2 tháng đầu năm 2024, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã giải quyết cho 13.412 người và lượt người hưởng chế độ BHXH.

Hiện nay, BHXH tỉnh đang quản lý và chi trả đối với 98.545 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH; trong đó có 21.282 người nhận qua tài khoản ATM, chiếm 21,6%.

Ngoài ra, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 570 người hưởng trợ cấp thất nghiệp và 25 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

                                                                      Hồng Anh