Thứ 2, 15/04/2024, 13:20[GMT+7]

Các sở, ngành, địa phương: Tiếp nhận, giải quyết 1.674 hồ sơ trực tuyến

Từ ngày 15/8 đến ngày 15/9/2020, 17 sở, ngành của tỉnh và 8 huyện, thành phố đã tiếp nhận, giải quyết 1.674 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các tổ...

22.09.2020 | 18:19 PM

Giải quyết, trả lời 2.066 kiến nghị cử tri tới Quốc hội

1.396 cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội đã tiếp nhận, tổng hợp được 2.102 kiến nghị và toàn bộ kiến nghị đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền...

21.05.2020 | 16:59 PM

Bảo đảm nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian phòng, chống dịch Covid - 19

Sau thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết...

23.04.2020 | 18:20 PM

Giám sát, đôn đốc việc xử lý giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân

Đó là đề nghị của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khi tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam...

20.07.2019 | 09:11 AM