Thứ 5, 01/06/2023, 00:07[GMT+7]

Kiến Xương: Tiếp nhận, giải quyết trên 9.700 thủ tục liên quan đến đất đai

Thứ 2, 09/11/2020 | 06:37:11
1,066 lượt xem

10 tháng đầu năm 2020, huyện Kiến Xương đã tiếp nhận và giải quyết trên 9.700 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai, trong đó gần 7.000 thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và trên 2.700 thủ tục thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Đây là lĩnh vực yêu cầu quy trình giải quyết chặt chẽ, nhiều công đoạn và cần sự phối hợp của nhiều ngành nhất. Tuy nhiên, nhờ có nền tảng tốt về con người, hạ tầng, thiết bị nên việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai của Kiến Xương tiến triển tốt, đạt hiệu quả cao. Hầu hết các thủ tục đều được giải quyết đúng hạn.

Thu Thuỷ