Thứ 6, 24/05/2024, 11:59[GMT+7]

Văn phòng UBND tỉnh: Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp

Thứ 2, 30/08/2021 | 09:13:47
13,203 lượt xem
Thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp để kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bộ phận văn thư Văn phòng UBND tỉnh.

Theo đồng chí Hà Tiến Thăng, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Thời gian qua, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, trong đó công tác tham mưu, tổng hợp được triển khai một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo. Lãnh đạo Văn phòng chủ động định hướng những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, bám sát chương trình, kế hoạch công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh để chỉ đạo khối chuyên viên thực hiện; tham mưu ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình phát triển của địa phương; thực hiện tốt vai trò đầu mối, điều phối các vấn đề phối hợp liên ngành; chủ động phối hợp với các ngành, các cấp tham mưu UBND tỉnh đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, trong thời gian qua, Văn phòng đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Kịp thời tham mưu các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch, thần tốc truy vết triệt để các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 để thực hiện khoanh vùng, cách ly theo quy định; tham mưu tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19”; tham mưu chỉ đạo tích cực công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, góp phần kiểm soát tốt dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Thái Bình là 1 trong 2 tỉnh trên cả nước qua 14 ngày không có lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng trong thời gian qua, Văn phòng đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế, trong đó chú trọng tham mưu UBND tỉnh các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; tăng cường thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nhờ vậy, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 song kinh tế của tỉnh tiếp tục được phục hồi và duy trì đà tăng trưởng. Thái Bình được đánh giá là tỉnh có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao thứ hai cả nước. Thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, từ đầu năm đến nay Văn phòng đã tham mưu UBND tỉnh chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 49 dự án với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm hơn 10.333 tỷ đồng. Ngoài ra, Văn phòng đã tập trung tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn trong công tác bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng theo đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Từ đầu năm đến nay, Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp nhận, xử lý hơn 21.000 văn bản đến; tham mưu UBND tỉnh phát hành hơn 8.000 văn bản (trung bình mỗi ngày tiếp nhận hơn 100 văn bản đồng thời thẩm định trình UBND tỉnh ban hành trên 40 văn bản). Các văn bản ban hành đều đúng quy trình, thể thức, có chất lượng, bảo đảm tính pháp lý, chính xác, kịp thời và có tính khả thi cao. Ngoài ra, Văn phòng còn chuẩn bị chương trình, nội dung phục vụ hàng trăm cuộc họp UBND tỉnh, sau các cuộc họp đều kịp thời tham mưu ban hành các thông báo, văn bản chỉ đạo để các các sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và kiểm soát việc thực hiện của các đơn vị. Khối lượng công việc nhiều song cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đã phấn đấu, nỗ lực hoàn thành bảo đảm tiến độ công việc, phục vụ kịp thời, đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh.

Ngoài ra, Văn phòng còn duy trì làm tốt công tác tiếp công dân, tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, xử lý kịp thời thông tin qua đường dây nóng của UBND tỉnh; tham mưu thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Theo đồng chí Nguyễn Viết Huy, Phó Giám đốc Trung tâm: Thời gian qua, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân, trong đó thường xuyên chủ động rà soát, đôn đốc, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, qua đó hạn chế hồ sơ giải quyết quá hạn đến mức thấp nhất, hạn chế việc tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần để hoàn thiện hồ sơ. 8 tháng đầu năm 2021, Trung tâm đã giải quyết trên 46.000 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” đạt 98,07%; cơ bản các hồ sơ đều được giải quyết trước và đúng hạn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn được Văn phòng tích cực triển khai thực hiện, đặc biệt trong tổ chức các cuộc họp trực tuyến và trong công tác văn thư, lưu trữ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý văn bản, tiết kiệm chi phí, giấy tờ, thời gian xử lý công việc.

Thời gian tới, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn,m tham mưu, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Người dân tới giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Đào Quyên