Thứ 4, 19/06/2024, 18:02[GMT+7]

Các sở, ngành, địa phương: Tiếp nhận, giải quyết 1.674 hồ sơ trực tuyến

Thứ 3, 22/09/2020 | 17:48:48
1,655 lượt xem
Từ ngày 15/8 đến ngày 15/9/2020, 17 sở, ngành của tỉnh và 8 huyện, thành phố đã tiếp nhận, giải quyết 1.674 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các tổ chức, cá nhân, chiếm 10,5% tổng số hồ sơ tiếp nhận.

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của thành phố Thái Bình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Trong đó, 1.132 hồ sơ tiếp nhận, giải quyết ở mức độ 3 và 542 hồ sơ tiếp nhận, giải quyết ở mức độ 4. Có 14 sở, ngành, địa phương tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao như: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Công Thương… Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan có nhiều hồ sơ phát sinh nhưng chưa thực hiện tiếp nhận, giải quyết trực tuyến.

Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả kết quả trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, thực hiện cập nhật và số hóa kết quả xử lý tất cả các hồ sơ đã thụ lý trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính.  

Thu Hiền