Thứ 2, 05/06/2023, 04:45[GMT+7]

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Tiếp nhận, giải quyết 16.162 hồ sơ trực tuyến

Thứ 6, 06/11/2020 | 17:46:14
1,066 lượt xem
10 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Phuc vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 16.162 hồ sơ trực tuyến. Các hồ sơ cơ bản được giải quyết đúng và trước hạn, trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn chiếm tỷ lệ cao.

Người dân tới giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền, vận động người dân tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là các dịch vụ công mức độ 3,4 nên 3 tháng trở lại đây tỷ lệ hồ sơ nộp sơ nộp trực tuyến chiếm tỷ lệ cao trong tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm. Việc nộp sơ trực tuyến có nhiều ưu điểm vượt trội: Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện; tiết kiệm chi phí, đơn giản thủ tục giấy tờ; theo dõi được tình trạng hồ sơ trên website trực tuyến, qua tin nhắn điện thoại hoặc địa chỉ email; bảm bảo công khai, minh bạch nên số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến tại Trung tâm ngày càng tăng.

Thời gian tới, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sẽ tiếp tục khuyến khích người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 và nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ chuyển phát của bưu điện. Trung tâm đã bố trí bàn làm việc, máy tính và cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm cách nộp hồ sơ trực tuyến để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Đào Quyên