Thứ 4, 19/06/2024, 20:35[GMT+7]

Thanh niên xung phong Thái Bình trên tuyến lửa

Thứ 4, 29/04/2020 | 15:19:03
1,874 lượt xem
Trong những tháng năm chiến tranh khốc liệt hay trong giai đoạn hòa bình, kiến thiết đất nước, lực lượng thanh niên xung phong luôn phát huy tính tiền phong, sẵn sàng xông pha trên những điểm nóng của chiến trường, những vùng đất mới, nơi khó khăn nhất với tinh thần “việc gì khó có thanh niên”. Những đóng góp đó đã xây dựng nên những trang vàng lịch sử chói lọi của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Video: vang_mai_bai_ca_chien_thang_chuan_web_290420.mp

 

 Phương Chi - Tất Đạt