Thứ 3, 23/07/2024, 20:50[GMT+7]

5 tháng, sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng ước đạt hơn 4.200 tấn

Thứ 3, 02/06/2020 | 15:18:03
4,396 lượt xem
Tính đến hết tháng 5/2020, tổng đàn trâu, bò toàn tỉnh ước đạt 56.200 con (tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2019), trong đó: đàn trâu ước đạt 6.400 con (tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2019); đàn bò ước đạt 49.800 con (tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2019). Sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng trong tháng 5 ước đạt 839 tấn.

Các địa phương đang quyết liệt thực hiện đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng ước đạt 4.215 tấn (tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2019). Hiện các địa phương đang quyết liệt thực hiện đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo nhằm chuyển đổi cơ cấu ngành chăn nuôi, đưa trâu, bò trở thành một trong những đối tượng vật nuôi chủ lực trên địa bàn tỉnh.

Thanh Huyền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày