Thứ 4, 04/10/2023, 04:22[GMT+7]

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Thứ 2, 27/07/2020 | 08:30:34
616 lượt xem
Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 2357-CV/TU về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Nội dung như sau:

Tiết ôn tập của cô và trò Trường THPT Nam Đông Quan.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức đảm bảo an toàn, nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định. Năm 2020, thực hiện Luật Giáo dục năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018, lộ trình đổi mới thi, tuyển sinh đại học, cao đẳng và nhất là ứng phó với tác động của dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ giao cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn bộ về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (sau đây gọi tắt là Kỳ thi) tại địa phương.

Để Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:
1- Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhất là ngành giáo dục và đào tạo, trực tiếp là người đứng đầu phải quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quy chế thi, Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi; dự báo sát tình hình thực tế, những khó khăn, vướng mắc có thể nảy sinh trong quá trình tổ chức thi để chủ động phương án xử lý, giải quyết kịp thời.

2- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức Kỳ thi trong phạm vi toàn tỉnh; chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
- Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức kỳ thi; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên từ khâu chuẩn bị, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, chấm phúc khảo, đảm bảo không để xảy ra những sai sót do thiếu sự chuẩn bị chu đáo hoặc do không được kiểm soát tốt.

- Tăng cường tổ chức ôn tập cho học sinh theo đúng quy định, bảo đảm học sinh có đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự tin tham dự Kỳ thi. Thực hiện tốt công tác tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, coi thi, chấm thi, thanh tra thi cho các lực lượng tham gia tổ chức Kỳ thi; quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung Kỳ thi, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật khi làm nhiệm vụ; quy định cụ thể, chặt chẽ các quy trình thực hiện nghiệp vụ tổ chức thi, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong công tác chỉ đạo, tổ chức thi. Lựa chọn nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia vào từng khâu của kỳ thi, đặc biệt là những khâu quan trọng, dễ nảy sinh tiêu cực. Những người có nhân thân không đáp ứng yêu cầu, tuyệt đối không giao nhiệm vụ tham gia làm thi.

- Chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo thuận lợi nhất cho thí sinh và lực lượng tham gia tổ chức thi theo quy định. Quan tâm, nắm chắc tình hình học sinh để có các phương án phù hợp, kịp thời hỗ trợ thí sinh có những khó khăn về tài chính, giao thông; có phương án dự phòng trường hợp thiên tai hoặc tác động xấu của thời tiết  để học sinh được tham dự kỳ thi đầy đủ. Rà soát, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh, an toàn tại các địa điểm thi trước, trong và sau Kỳ thi. Chú trọng công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra trong toàn bộ quá trình triển khai các nhiệm vụ của Kỳ thi.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường tối đa, toàn diện chức năng y tế học đường, đảm bảo quản lý, theo dõi sức khỏe học sinh một cách chủ động, chặt chẽ, có hệ thống; chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh; có phương án đề phòng, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 và các loại dịch bệnh khác; hỗ trợ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

3- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh, nhân dân và toàn xã hội trong tổ chức Kỳ thi; cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các quy định, thông tin cần thiết về Kỳ thi và công tác tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp; giải đáp kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan; phổ biến các quy định pháp luật nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, không để xảy ra tiêu cực, gian lận trong công tác tổ chức Kỳ thi. Nắm tình hình dư luận xã hội trong nhân dân và chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, âm mưu phá hoại của các đối tượng, thế lực thù địch.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện Công văn này, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.