Thứ 4, 19/06/2024, 20:55[GMT+7]

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra

Thứ 2, 10/08/2020 | 17:48:28
7,586 lượt xem
Phát biểu bế mạc kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Ảnh: Thành Tâm

Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

Kính thưa các vị đại biểu khách quý,

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kính thưa cử tri trong tỉnh.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét các Tờ trình, báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương; Hội đồng nhân dân tỉnh đã dân chủ thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua các nghị quyết, trong đó:

- Phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu cảng Ba Lạt, xã Nam Phú (huyện Tiền Hải).

- Phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng, sân golf Cồn Vành - Cồn Thủ, huyện Tiền Hải.

Đây là những Nghị quyết quan trọng, là cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện các dự án trong Khu Kinh tế Thái Bình, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong những năm tới và cũng là các dự án có ý nghĩa quan trọng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh nghe đồng chí Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý,

Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kính thưa cử tri trong tỉnh.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện quy trình bầu tôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Trước hết, tôi xin cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quan tâm, tin tưởng, giới thiệu tôi; đặc biệt cảm ơn các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tín nhiệm bầu tôi vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự và trách nhiệm lớn trước Đảng bộ và cử tri tỉnh nhà. Trên cương vị công tác mới tôi sẽ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, cùng tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh để thông qua các quyết sách đúng đắn, tạo những bước đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đáp ứng kỳ vọng của cử tri trong tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý,

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16 đã thành công tốt đẹp. Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới:

Một là, Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiên hiệu quả đồng bộ các chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước và của tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra của cả nhiệm kỳ 2015-2020.

Các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, của Tỉnh ủy về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong giai đoạn hiện nay; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành; chú trọng biện pháp tuyên truyền, định hướng cho nhân dân nhận thức đúng tình hình dịch bệnh, không lơ là chủ quan, không hoang mang; yên tâm, tin tưởng, tự giác chấp hành nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tập trung các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người lao động bị ngừng việc, mất việc làm do đại dịch Covid gây ra.

Hai là, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết thành các quy định, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các sở, ngành chức năng làm tốt công tác hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định, cơ chế chính sách đã được ban hành và các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện.

Ba là, Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân, các cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành và các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời, đẩy mạnh vận động và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tích cực tham gia tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đã đề ra.

Nhiệm vụ đặt ra thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương  đã đề ra.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; hoan nghênh tinh thần phối hợp và làm việc tích cực, hiệu quả của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc và các cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần làm lên  thành công của Kỳ họp.

Chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021.

Xin trân trọng cảm ơn!