Thứ 5, 18/07/2024, 07:47[GMT+7]

HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Thứ 3, 10/11/2020 | 15:13:24
7,448 lượt xem
Sáng ngày 10/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất xem xét, quyết định một số cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 1111_HDND__mixdown.mp3

Dự kỳ họp có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố.

Đoàn chủ tọa kỳ họp. Ảnh: Thành Tâm 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Thời gian qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành và tổ chức thực hiện nhiều cơ chế, chính sách, tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng một số dự án, công trình trọng điểm, quy hoạch các khu dân cư, đô thị mới ở các huyện, thành phố… thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ đời sống dân sinh. Để việc thực hiện các dự án mới bảo đảm không trái các quy định của pháp luật hiện hành phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư; đồng thời phải ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định hướng phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025. Kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng thực hiện nội dung quan trọng về công tác cán bộ. Đoàn chủ tọa kỳ họp đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị đúng đắn các vấn đề theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các đại biểu cũng đã thảo luận về các tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra các tờ trình của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh liên quan đến các lĩnh vực đất đai, giao thông và phân bổ vốn đầu tư công; biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.  

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, tân Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và tin tưởng trên cương vị mới đồng chí sẽ chỉ đạo, điều hành tốt hoạt động của UBND tỉnh. Đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và đóng góp của đồng chí Đặng Trọng Thăng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh trong suốt quá trình công tác. 

Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng bộ các chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước và của tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tập trung triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. UBND tỉnh khẩn trương thể chế hóa nghị quyết thành các quy định, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện. Thường trực HĐND, các ban và các đại biểu HĐND tỉnh, các cấp ủy, ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Đại biểu biểu quyết các nghị quyết kỳ họp. Ảnh: Thành Tâm 

Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp:

1.Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4. Nghị quyết về việc thay đổi quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình.

5. Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020.

6. Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa vào các mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020.

7. Nghị quyết về việc phê duyệt quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

8. Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.455 (đường 216 cũ) đoạn từ đường Thái Bình - Hà Nam đến đường vào UBND xã Tây Đô, huyện Hưng Hà.

Thu Hiền - Nguyễn Hình