Thứ 6, 24/05/2024, 10:46[GMT+7]

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực thủy lợi

Thứ 2, 30/11/2020 | 17:13:09
50,717 lượt xem
Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã niêm yết công khai và thực hiện 16 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3, 4 thuộc lĩnh vực thủy lợi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Công nhân trạm bơm Thống Nhất (Tiền Hải) kiểm tra, bảo dưỡng máy bơm phục vụ sản xuất vụ xuân.

Trong đó có 8 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, điển hình như: cấp lại giấy phép cho hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mất, hư hỏng; cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi; phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý… 4 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản, nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác; cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ; cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh; cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ.

Các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thủy lợi đều được tiếp nhận qua phần mềm một cửa và được công bố, niêm yết theo đúng quy định. Triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 thời gian qua đã góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục; giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân.

Ngân Huyền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày