Thứ 3, 18/06/2024, 03:36[GMT+7]

HĐND huyện Vũ Thư: Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ 5, 08/04/2021 | 15:02:54
922 lượt xem
Sáng ngày 8/4, HĐND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Vũ Thư chuẩn bị và tổ chức hiệu quả 11 kỳ họp thường lệ và 6 kỳ họp bất thường, 1 kỳ họp chuyên đề; ban hành 151 nghị quyết quyết định các vấn đề quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Thường trực HĐND huyện, các ban, các tổ đại biểu và mỗi đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt chức năng giám sát với 40 cuộc giám sát các nội dung cử tri quan tâm từ đó kiến nghị bổ sung, sửa đổi cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế. Thường trực HĐND huyện phối hợp với các đơn vị tổ chức 21 cuộc tiếp xúc cử tri tại 84 điểm, thu hút 21.570 lượt cử tri tham gia với 1.512 lượt ý kiến, kiến nghị. HĐND huyện tiếp nhận và giải quyết dứt điểm 34/35 đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện có nhiều đổi mới về hình thức, nội dung hoạt động, công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp chu đáo, công tác giám sát hiệu quả, chuyển tải và đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri ngày càng sâu sát và kịp thời.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND huyện Vũ Thư đề xuất, kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phân bổ tăng biên chế chuyên trách cho các ban HĐND huyện, xã và tách biên chế Văn phòng HĐND cấp huyện để tăng hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; HĐND các cấp tăng cường tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Quỳnh Lưu