Thứ 3, 16/04/2024, 21:03[GMT+7]

Vũ Thư: Tổng giá trị sản xuất năm 2023 ước đạt trên 13.764 tỷ đồng

Sáng ngày 13/12, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc kỳ họp thứ bảy nhằm đánh giá kết quả, tình hình kinh tế - xã hội huyện năm 2023...

13.12.2023 | 15:35 PM

HĐND huyện Vũ Thư: Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư công

Sáng ngày 2/11, đoàn giám sát của HĐND huyện Vũ Thư tổ chức giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện.

02.11.2023 | 16:09 PM

Kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 25/7, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ sáu nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu...

25.07.2023 | 18:14 PM

HĐND huyện Vũ Thư: Họp giải trình về lĩnh vực kinh tế, tài nguyên

Sáng ngày 8/9, Thường trực HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức phiên họp giải trình về một số nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực kinh...

08.09.2022 | 15:22 PM

HĐND huyện Vũ Thư: Tổ chức kỳ họp thứ tư, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đề ra những giải pháp tích cực nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng cuối năm 2022 và giải trình những nội dung cử...

15.07.2022 | 22:08 PM

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 29/6, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ...

29.06.2021 | 15:49 PM

HĐND huyện Vũ Thư: Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 8/4, HĐND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

08.04.2021 | 19:50 PM

HĐND huyện Vũ Thư khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 11

Sáng ngày 23/12, HĐND huyện Vũ Thư khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 khai mạc kỳ họp thứ 11 đánh giá kết quả, tình hình kinh tế - xã hội huyện năm 2020 và...

23.12.2020 | 21:36 PM

HĐND huyện Vũ Thư: Tổ chức kỳ họp chuyên đề về công tác cán bộ

Sáng ngày 13/8, HĐND huyện Vũ Thư khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp chuyên đề về công tác cán bộ nhằm kiện toàn công tác cán bộ của HĐND, UBND...

13.08.2020 | 15:33 PM