Thứ 2, 27/05/2024, 15:39[GMT+7]

Vũ Thư: Tổng giá trị sản xuất năm 2023 ước đạt trên 13.764 tỷ đồng

Thứ 4, 13/12/2023 | 15:27:50
3,598 lượt xem
Sáng ngày 13/12, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 khai mạc kỳ họp thứ bảy nhằm đánh giá kết quả, tình hình kinh tế - xã hội huyện năm 2023 và xây dựng mục tiêu, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.

Các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện tại lễ khai mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Năm 2023, tổng giá trị sản xuất của huyện Vũ Thư ước đạt trên 13.764 tỷ đồng, tăng 3,88% so với năm 2022 và đạt 94,3% kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản duy trì ổn định. Do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn, tốc độ tăng trưởng các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ hạn chế. Thu ngân sách huyện và xã ước thực hiện trên 1.205 tỷ đồng, đạt 114% dự toán, bằng 77,6% so với năm 2022. Công tác quản lý tài nguyên môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm và nâng cao chất lượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm, quốc phòng được củng cố vững chắc. Năm 2023, số thu từ đấu giá quyền sử dụng đất của huyện còn thấp, ước đạt 110 tỷ đồng, đạt 13,9% dự toán và đạt 27,7% so với cùng kỳ năm trước.

Kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Năm 2024, huyện Vũ Thư phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt trên 15.200 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 10,5 %. Huyện có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, giảm thêm được 174 hộ nghèo, 100% dân số sử dụng nước hợp vệ sinh; 94,57% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã đánh giá, chỉ ra tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2023; nghiên cứu, thảo luận, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế -xã hội năm 2024; xem xét, thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND huyện, các ngành; chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện đã thực hiện chương trình lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu.

Quỳnh Lưu