Thứ 5, 18/07/2024, 08:39[GMT+7]

Chuyển đổi số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

Thứ 5, 08/04/2021 | 15:53:25
1,782 lượt xem
Để hoàn thành mục tiêu số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt trong năm 2021, những ngày này Điện lực Thành phố Thái Bình đang tích cực triển khai chuyển đổi số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt.

Video: 0408_PS_CHUYEN_DOI_SO_HOA_HOP_DONG_._web.mp4

 Bích Hạnh - Hồng Sơn

 (Đài TTTH Thành phố)