Thứ 3, 23/07/2024, 21:43[GMT+7]

Hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở Yên Khánh (Ninh Bình)

Thứ 5, 06/12/2018 | 07:26:47
1,149 lượt xem
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng những cách làm sáng tạo, đến nay, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã cơ bản đạt 9/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới (NTM). Thành quả đó đã góp phần quan trọng trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền địa phương.

Một góc nông thôn xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh. (Nguồn: nbtv.vn)

Là huyện thuần nông còn nhiều khó khăn, trên cơ sở xác định rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, ngay từ khi bắt đầu thực hiện, Huyện ủy, UBND huyện Yên Khánh đã thường xuyên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ, toàn diện, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm; cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã có sự vào cuộc tích cực. Theo đó, công tác tuyên truyền được triển khai sáng tạo, đồng bộ đã tạo sự thay đổi rõ nét trong nhận thức của toàn thể nhân dân về mục tiêu và ý nghĩa của chương trình. Huyện đã chủ động tổ chức phát động phong trào “Toàn dân Yên Khánh chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ và bảo vệ thành quả xây dựng nông thôn mới”. Nhờ vậy, ở các cấp, đặc biệt là tại cấp cơ sở, mọi công việc đều được bàn bạc, thống nhất cao, dân chủ, minh bạch.

Nhằm hướng đến hiệu quả thiết thực, quá trình thực hiện xây dựng NTM, huyện Yên Khánh đã tổ chức rà soát, đánh giá mức độ đạt được 19 tiêu chí NTM của từng xã, từ đó xây dựng lộ trình cụ thể cho từng giai đoạn theo quan điểm “Ưu tiên các tiêu chí quan trọng làm trước”. Tại các xã, thị trấn, việc phát triển hệ thống giao thông nông thôn được xác định là khâu đột phá, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế và các hoạt động văn hóa xã hội. Đồng thời, nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cũng được ban hành và phát huy hiệu quả trong thực tiễn như: hỗ trợ xi măng, hỗ trợ xây dựng các công trình giao thông, y tế, giáo dục; hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua các mô hình…

Bên cạnh đó, với mục tiêu phấn đấu đạt danh hiệu huyện NTM trong năm 2018, song song với việc tập trung chỉ đạo hoàn thành xây dựng 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Yên Khánh cũng tập trung chỉ đạo hoàn thành 9 tiêu chí huyện NTM theo Quyết định 558 của Thủ tướng Chính Phủ. Cụ thể, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã được tập trung đầu tư; văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo; phát triển kinh tế được chú trọng theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đảm bảo an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường xây dựng cảnh quan nông thôn được đẩy mạnh và có sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân…

Đồng chí Phan Thành Công, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Khánh

Theo đồng chí Phan Thành Công, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Khánh, đến nay sau 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Yên Khánh đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, đồng đều trên các lĩnh vực: Trong nông nghiệp tập trung thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, mở rộng lúa chất lượng cao gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm và bảo vệ môi trường, đến nay Yên Khánh đã có trên 250 mô hình sản xuất theo hướng tích tụ ruộng đất, xây dựng chuỗi giá trị, đời sống người dân trong huyện đã có bước cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 42,24 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng chính sách bảo trợ xã hội giảm còn 1,16%. 18/18 trạm y tế xã đạt chuẩn, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn; môi trường sinh thái được bảo vệ...

Trong đó, chỉ tính riêng phong trào làm đường giao thông nông thôn đã được cán bộ và nhân dân đồng tình hưởng ứng, nhiều gia đình đã tự nguyện hiến đất, chặt cây, phá dỡ cổng, tường rào… để mở rộng mặt đường, cứng hóa, bê tông hóa đảm bảo mặt đường từ 3m trở lên. Đến cuối tháng 10/2018, toàn huyện đã nhựa hoá, bê tông hoá được 1.520 tuyến đường, với tổng chiều dài 224,7 km; nâng cấp 1.676 tuyến đường, tổng chiều dài 166 km tạo hệ thống giao thông thuận lợi thông suốt giữa các địa phương trong huyện, đến các huyện khác trong tỉnh cũng như đi tỉnh ngoài. Các công trình thủy lợi, đầu mối tưới tiêu được triển khai thực hiện, phù hợp với điều kiện của địa phương, đảm bảo tưới, tiêu cho 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Xây mới, sửa chữa nâng cấp gần 3.000 cầu cống. Hệ thống đê Đáy, đê Hữu Vạc được nâng cấp...

Nông dân huyện Yên Khánh tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học 

vào phát triển sản xuất nông nghiệp. (Ảnh: TL)

Xác định mục tiêu quan trọng nhất trong xây dựng NTM chính là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nên hệ thống trung tâm y tế các cấp ở huyện Yên Khánh đã được đầu tư toàn diện. Trung tâm y tế huyện được sáp nhập từ trung tâm y tế và Bệnh viện huyện đạt tiêu chuẩn Trung tâm y tế hạng 3 theo quy định; 19/19 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020, hoạt động y tế được tăng cường cả về cơ sở vật chất và trình độ chuyên môn của y, bác sỹ từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 89,1%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn 13,39%.

Đặc biệt, việc xây dựng mô hình sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ cao, tạo chuỗi giá trị liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm đạt nhiều kết quả tích cực đưa Yên Khánh trở thành huyện đứng đầu về chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp. Toàn huyện có trên 300 mô hình sản xuất hiệu quả. Cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ngày càng được áp dụng rộng rãi, đến nay toàn huyện 100% diện tích làm đất bằng máy, trên 90% diện tích lúa được thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia vào quá trình sản xuất tạo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với phát triển kinh tế nông nghiệp, huyện chú trọng tới phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Trước đây là huyện thuần nông, độc canh cây lúa, nến nay huyện có 2 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp hoạt động hiệu quả tạo việc làm cho gần 20 nghìn lao động. Nhiều ngành nghề được khôi phục, huyện có 7 làng nghề được UBND tỉnh công nhận, hoạt động có hiệu quả, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Trên 85% lao động sau học nghề có việc làm ổn định, tỷ lệ lao động có việc làm trên địa bàn huyện là 92,82%; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, theo hướng tỷ trọng nông nghiệp thủy sản giảm, ngành công nghiệp xây dựng tăng nhanh.

Cuối tháng 11 vừa qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định công nhận huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn NTM năm 2018. Đây chính là sự ghi nhận xứng đáng những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, nhân dân Yên Khánh trong quá trình xây dựng NTM; đồng thời cũng là nguồn động viên to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới huyện Yên Khánh sẽ tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM theo hướng phát triển mọi mặt chất lượng đời sống người dân; qua đó tăng cường sự đồng thuận xã hội, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đã được xác định trong Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Yên Khánh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng huyện Yên Khánh ổn định, phát triển, mạnh giàu./.

Theo: dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày