Thứ 5, 02/02/2023, 09:46[GMT+7]

Thống nhất sửa đổi hệ số điều chỉnh giá đất

Thứ 7, 18/06/2022 | 10:47:53
19,619 lượt xem
Chiều ngày 17/6, Thường trực HĐND tỉnh nghe Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra văn bản 2041 của UBND tỉnh về việc thống nhất sửa đổi hệ số điều chỉnh giá đất một số vị trí tại phụ lục kèm theo Quyết định 04 ngày 18/2/2022 của UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp.

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 đã ban hành tại Quyết định số 04 được xây dựng từ ngày 1/10/2021 trên cơ sở các vị trí, khu vực của Bảng giá đất và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2022. Thông tin sử dụng để xây dựng trên cơ sở kết quả khảo sát, thu thập thông tin về giá đất thị trường trong phạm vi 2 năm tính đến thời điểm khảo sát xây dựng. Việc rà soát, sửa đổi hệ số điều chỉnh giá đất để hạn chế thất thoát ngân sách trong việc thu tiền sử dụng đất, đồng thời phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường. Để kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định, UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về sửa đổi hệ số điều chỉnh giá đất tại một số vị trí ở thành phố Thái Bình và các huyện: Kiến Xương, Đông Hưng, Tiền Hải, Thái Thuỵ.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến từ Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cùng ý kiến giải trình của các sở, ngành liên quan, Thường trực HĐND tỉnh thông qua việc thống nhất sửa đổi hệ số điều chỉnh giá đất một số vị trí theo văn bản 2041 của UBND tỉnh. Tuy nhiên Thường trực HĐND tỉnh lưu ý UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu bảng giá đất thực hiện hàng năm cho sát với thực tế. Khi tham mưu điều chỉnh hệ số cần cân nhắc việc ảnh hưởng đến các đối tượng. Đặc biệt, tính pháp lý khi tham mưu phải bảo đảm chặt chẽ và thống nhất.

Hoài Thu – Xuân Thuỷ