Thứ 4, 08/02/2023, 18:00[GMT+7]

Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII thành công tốt đẹp

Thứ 4, 13/07/2022 | 18:17:47
14,681 lượt xem
Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự bế mạc kỳ họp.

Video: 13722-BE_MAC_K%E1%BB%B2_H%E1%BB%8CP_TH%C3%80NH_C%C3%94NG_T%E1%BB%90T_%C4%90%E1%BA%B8P.mp4?_t=1657719337

Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận, đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; bàn và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; đồng thời tiến hành chất vấn một số thành viên UBND tỉnh về những vấn đề được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp. 

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu để chỉ đạo tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, của Thường trực HĐND tỉnh; tiếp thu báo cáo của các ban HĐND tỉnh, ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách mời, các kiến nghị, phản ánh của cử tri gửi đến kỳ họp. Đồng chí cũng phát biểu giải trình làm rõ thêm những kiến nghị, đề xuất của các đại biểu trong phiên thảo luận tổ và phát biểu ý kiến, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu, thủ trưởng các ngành.

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 ở mức cao nhất, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch đã đạt được và mục tiêu cả năm, đặc biệt là các chỉ tiêu chưa hoàn thành, hoàn thành ở mức thấp, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp chỉ đạo quyết liệt để phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của năm 2022. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để thu hút đầu tư phát triển kinh tế. Tập trung làm tốt công tác lập, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị. Triển khai có hiệu quả các đề án, cơ chế, chính sách đã ban hành, tiếp tục thực hiện các chính sách tích tụ, tập trung ruộng đất, cơ giới hóa… để hình thành các vùng sản xuất lúa gạo hàng hóa quy mô lớn, tạo được thương hiệu gạo Thái Bình. Đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được ở cấp xã, cấp huyện. Khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước, chú trọng bảo vệ môi trường khu vực nông thôn; xử lý kịp thời các điểm “nóng” về môi trường trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất lượng nước sạch. Thực hiện các biện pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước; khai thác các nguồn thu còn dư địa, các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí..... phấn đấu thu nội địa, thu từ thuế, phí vượt dự toán được giao và tổng thu nội địa phấn đấu đạt trên 12.000 tỷ đồng trong năm 2022. Tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng các dự án trọng điểm, các dự án giao thông kết nối vùng, xây dựng hạ tầng Khu kinh tế và hạ tầng kết nối các khu công nghiệp. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng, chống dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ công tác đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng chính quyền, quản lý tổ chức bộ máy biên chế; thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Tăng cường và củng cố tiềm lực quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự xã hội tạo môi trường ổn định, lành mạnh để nhân dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII đã thành công tốt đẹp. Để thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là khâu tổ chức điều hành bảo đảm sự nhất quán, xuyên suốt, quyết liệt, kịp thời, sâu sát cụ thể, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo, tuyệt nhiên không được chủ quan, thỏa mãn, mất cảnh giác, duy ý chí. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, nhất là các cơ chế, chính sách mới, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện. Khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các nội dung nghị quyết của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. Thường trực HĐND, các ban, các tổ và các đại biểu HĐND tỉnh, cấp ủy đảng, ủy ban MTTQ và tổ chức thành viên các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời đẩy mạnh vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành.

Khẳng định nhiệm vụ đặt ra là rất lớn, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra, tạo đà thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu biểu quyết các nghị quyết tại kỳ họp.

Trên cơ sở căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII đã dân chủ thảo luận và biểu quyết thông qua 22 nghị quyết:

1. Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2022 - 2025.

2. Nghị quyết quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông.

 3. Nghị quyết ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016  của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình và mục 2 khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 14/5/2021 của HĐND tỉnh quy định mức thu lệ phí đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

4. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2021 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

5. Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tân Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

6. Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022.

7. Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

8. Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022.

9. Nghị quyết phê duyệt phương án phân bổ chi tiết  kế hoạch vốn từ nguồn sửa chữa lớn tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của HĐND tỉnh.

 10. Nghị quyết thống nhất đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) và giao UBND tỉnh Thái Bình làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án.

11. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường vào phục vụ dự án và giải phóng mặt bằng khu đất để thực hiện dự án nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại xã Đông Á, huyện Đông Hưng.

12. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp kè bãi lở xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ.

13. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nạo vét, kè bờ kênh Bồng Tiên, huyện Vũ Thư.

14. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà học và phục vụ học tập, các hạng mục phụ trợ Trường THPT Nguyễn Trãi.

15. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà học và phục vụ học tập, các hạng mục phụ trợ Trường THPT Bắc Duyên Hà.

16. Nghị quyết về việc đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy.

17. Nghị quyết về việc đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải.

18. Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Bình.

19. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023.

20. Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

21. Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

22. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin: Thu Hiền - Thu Thủy

Ảnh: Thành Tâm