Thứ 7, 22/06/2024, 09:20[GMT+7]

Thông cáo báo chí số 21 Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV

Thứ Ba, ngày 15/11/2022, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 21 cũng là ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ...

16.11.2022 | 01:37 AM

Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội sẽ bàn điều chỉnh lương cơ sở

“Tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội sẽ bàn vấn đề cải cách tiền lương, điều chỉnh lương cơ sở, cùng với Chính phủ nghiên cứu, báo cáo Trung ương để có quyết...

30.09.2022 | 10:04 AM

Kỳ họp thứ tư HĐND huyện Thái Thụy khóa XX

Sáng ngày 20/7, HĐND huyện Thái Thụy tổ chức kỳ họp thứ tư khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm,...

20.07.2022 | 15:15 PM

HĐND huyện Vũ Thư: Tổ chức kỳ họp thứ tư, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đề ra những giải pháp tích cực nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng cuối năm 2022 và giải trình những nội dung cử...

15.07.2022 | 22:08 PM

HĐND huyện Kiến Xương: Tổ chức kỳ họp thứ tư

Ngày 15/7, HĐND huyện Kiến Xương khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ tư đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6...

15.07.2022 | 17:49 PM

HĐND thành phố: Khai mạc kỳ họp thứ tư

Sáng ngày 15/7, HĐND thành phố Thái Bình khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ tư. Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,...

15.07.2022 | 16:24 PM

HĐND huyện Hưng Hà: Tổ chức kỳ họp thứ tư, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 14/7, HĐND huyện Hưng Hà khóa XX tổ chức kỳ họp thứ tư, nhiệm kỳ 2021 - 2026 nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm...

14.07.2022 | 17:36 PM

Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện Đông Hưng khóa XX

Sáng ngày 14/7, HĐND huyện Đông Hưng tổ chức kỳ họp thứ tư khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2016 đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm,...

14.07.2022 | 17:33 PM

Các cấp, các ngành phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của năm 2022

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

13.07.2022 | 23:50 PM

Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII thành công tốt đẹp

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn...

13.07.2022 | 20:04 PM

Trách nhiệm, sôi nổi, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm

Tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ ba, kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, sáng ngày 13/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh diễn ra...

14.07.2022 | 09:45 AM

Thảo luận tổ trước kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều ngày 11/7, HĐND tỉnh chia 8 tổ thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ...

11.07.2022 | 18:45 PM

Từ ngày 11-13/7 diễn ra kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Từ ngày 11-13/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh diễn ra kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, đánh...

11.07.2022 | 17:42 PM

Ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII

Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra từ ngày 11 - 13/7/2022. Trước kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị...

11.07.2022 | 08:52 AM

Ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII

Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra từ ngày 11 - 13/7/2022. Trước kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị...

11.07.2022 | 08:53 AM