Thứ 7, 23/09/2023, 14:53[GMT+7]

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:57:07
20,912 lượt xem
Sáng ngày 14/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Video: 14722-_KIEM_TRA_GIAM_SAT.mp4?_t=1657803840

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và sự chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác kiểm tra, giám sát; chủ động trong xây dựng chương trình, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nội dung kiểm tra, giám sát đã chú trọng thực hiện những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Việc xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát giữa các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; công tác thẩm định hồ sơ nhân sự quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, luân chuyển, điều động đối với các chức danh diện cấp ủy quản lý được thực hiện chặt chẽ. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra đã góp phần ổn định tình hình, củng cố và tăng cường niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong 6 tháng, các cấp ủy trong tỉnh đã thực hiện 356 cuộc kiểm tra đối với 421 tổ chức đảng, thực hiện 224 cuộc giám sát với 443 tổ chức đảng, 614 đảng viên.

Các đại biểu dự hội nghị. 

Sau khi các đại biểu phát biểu tham luận, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đạt được trong thời gian qua; đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa sâu sát, quan tâm chỉ đạo đúng mức công tác kiểm tra, giám sát; chất lượng kiểm tra, giám sát một số cuộc chưa cao, chưa hiệu quả; việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát về việc khắc phục sai phạm, khuyết điểm còn chậm, nhiều nơi còn bỏ qua; tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy còn chậm; số tổ chức đảng tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn thấp.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục làm tốt việc quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là một trong những chức năng lãnh đạo, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần trực tiếp và nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở đảng; do đó cấp ủy tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành lỷ luật trong Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cần tiến hành thường xuyên, liên tục, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng, chặt chẽ. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra, nhất là người đứng đầu phải rà soát lại chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, toàn khóa, thực hiện nghiêm các kế hoạch đã xây dựng đồng thời tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo cấp dưới thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác kiểm tra, giám sát, tránh tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của rtrung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực, kiểm tra toàn diện hơn nữa trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng về công tác kiểm tra, giám sát cán bộ có biểu hiện tham nhũng, có nhiều phản ánh tố cáo tham nhũng và các vị trí dễ xảy ra sai phạm. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm các chương trình kiểm tra, giám sát phải thực chất, có trọng tâm trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Quan tâm, chủ động xây dựng kế hoạch kiện toàn ủy ban kiểm tra cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin: Thu Thủy 

Ảnh: Thành Tâm  

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày