Thứ 3, 28/05/2024, 01:34[GMT+7]

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh

Trong các ngày từ 10 - 12/7, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ sáu để xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh. Phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn...

08.07.2023 | 10:28 AM

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố

Ngày 21/2, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc...

21.02.2023 | 22:13 PM

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu công tác tuyên giáo

Ngày 28/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của cơ quan và Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với...

12.12.2022 | 08:58 AM

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Sáng ngày 14/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm...

14.07.2022 | 17:18 PM

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

Những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của Thái Bình có nhiều đổi mới, sáng tạo, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần tích cực thực...

13.06.2022 | 09:13 AM

Kỳ 4: Định hướng đắc lực về tiếp tục đổi mới, hội nhập

Sau 5 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, cùng với cả nước, Thái Bình đã giành được một số kết quả bước đầu song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức....

29.12.2021 | 08:24 AM

Quốc hội cầu thị, lắng nghe ý kiến đóng góp để tiếp tục đổi mới

Ngày 11/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức gặp mặt đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khóa XIV không tái cử và cán bộ thuộc...

12.08.2021 | 08:39 AM