Thứ 3, 06/12/2022, 07:56[GMT+7]

Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác cán bộ

Thứ 5, 22/09/2022 | 14:29:18
11,624 lượt xem
Sáng ngày 22/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo Kết luận số 20-TB/TW, ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Video: 22922-HN_TT_THUC_HIEN_VB_MOI._CT_CAN_BOmp4.mp4?_t=1663849800

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Bình. 

Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử gồm 6 chương, 34 điều quy định mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, thẩm quyền trong quản lý cán bộ và nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định, điều động và biệt phái cán bộ. Quy định này áp dụng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Quy định nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tổng thể, liên thông trong công tác cán bộ của hệ thống chính trị; đánh giá cán bộ khách quan, công tâm; lựa chọn và bố trí đúng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Việc bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Quy định của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm "có vào, có ra, có lên, có xuống" trong công tác cán bộ, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện; góp phần tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định đây là những quy định, thông báo mới, quan trọng trên cơ sở kế thừa các quy định trước đây về công tác cán bộ. Công tác tổ chức cán bộ chiếm vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, do đó yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng phải nghiên cứu, quán triệt và tổ chức tham mưu, thực hiện nghiêm các quy định trên. Trong quá trình thực hiện kịp thời báo cáo những vấn đề khó khăn, vướng mắc để Ban Tổ chức Trung ương trực tiếp hướng dẫn, phối hợp, bảo đảm thực hiện đồng bộ đúng theo quy định mới đề ra.

                                                                       Tin: Thu Thủy

                                                                  Ảnh: Anh Dân

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày