Thứ 3, 29/11/2022, 08:01[GMT+7]

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng

Thứ 2, 17/10/2022 | 15:38:48
7,147 lượt xem
Chiều ngày 17/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị mở rộng thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Video: 171022-HOI_NGHI_BAN_CHAP_HANH_DANG_BO_TINH.mp4?_t=1666016417

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. 

Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Theo đó, sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm từ ngày 3 - 9/10/2022, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, bám sát với tình hình thực tiễn, tại Hội nghị lần này Trung ương thống nhất ban hành Kết luận về kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023, trong đó, xác định rõ quan điểm, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2023, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng được yêu cầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách nhà nước hàng năm, gắn với việc phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, thống nhất về sự cần thiết phải ban hành và tổ chức thực hiện thật tốt Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thảo luận và thống nhất ban hành Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã cho ý kiến, thông qua một số công việc quan trọng và công tác cán bộ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được của 9 tháng năm 2022; nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2022 và các năm tiếp theo; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị. 

Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Cũng tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của tỉnh, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. Các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung trong báo cáo, trong đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt, hiệu quả của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng phát biểu làm rõ thêm một số kết quả đạt được gắn với nhiệm vụ cụ thể địa phương, đơn vị, những điểm còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2022 đã đề ra.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng qua. Bên cạnh kết quả đã đạt được, đồng chí cho rằng kinh tế phát triển chưa được như kỳ vọng, chưa có tính đột phá, chưa phát huy hết các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Nhiều ngành, lĩnh vực tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra, đặc biệt là lĩnh vực thương mại - dịch vụ chưa theo kịp tiến độ phát triển chung. Quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ, giá trị chưa cao. Nhiều vấn đề bất cập tồn tại từ lâu cũng như mới phát sinh ở cơ sở chưa được giải quyết kịp thời, triệt để, thấu đáo. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết công việc chưa chặt chẽ. Hiệu quả quản lý ở một số cấp, ngành chưa đạt yêu cầu...

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các ngành, địa phương cần tập trung đẩy mạnh các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó ưu tiên quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư để tăng cường thu hút đầu tư. UBND tỉnh nghiên cứu các giải pháp hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính, xác định rõ trách nhiệm cũng như hiệu quả giải quyết công việc từ cấp tỉnh cho đến cấp huyện. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, nhất là các dự án trọng điểm. Tập trung chỉ đạo giải quyết hiệu quả các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. Nâng cao trách nhiệm trong quản lý điều hành của chính quyền các cấp, nhất là trách nhiệm của cán bộ, công chức. Tiếp tục đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ từ nay cho đến cuối năm 2022 đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh còn rất nặng nề, đề nghị các đồng chí cấp ủy viên, các đồng chí thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho năm 2023.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung công tác cán bộ.

Tin: Đào Quyên

Ảnh: Thành Tâm

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày