Chủ nhật, 04/12/2022, 05:11[GMT+7]

Quốc hội thảo luận cho ý kiến về một số dự thảo luật

Thứ 3, 01/11/2022 | 17:00:27
7,350 lượt xem
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 1/11/2022, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành phiên họp của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình phát biểu thảo luận.

Trong phiên thảo luận đã có 22 ý kiến phát biểu, đa số ý kiến các đại biểu nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để thể chế hóa chủ trương của Đảng, khắc phục hạn chế của luật hiện hành, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, phù hợp với các cam kết quốc tế. Để nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống rửa tiền, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các đại biểu đề nghị cần nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa các dữ liệu để phát hiện các giao dịch đáng ngờ và dấu hiệu tội phạm; nghiên cứu việc bổ sung quy định bắt buộc giao dịch qua ngân hàng đối với các hoạt động như mua, bán, cho thuê bất động sản; mua, bán sáp nhập doanh nghiệp; bổ sung quy định về việc quản lý, quyền sử dụng thông tin dữ liệu thu được từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; việc bảo mật và công bố thông tin trong quá trình thực hiện phòng, chống rửa tiền; cần rà soát để quy định về phòng, chống rửa tiền bảo đảm chặt chẽ nhưng cũng không để lợi dụng, lạm dụng quyền hạn; có quy trình thực hiện đầy đủ, chặt chẽ; có cơ chế thanh tra, kiểm tra. Ngoài ra, cần cân nhắc quy định về hình thức, phương thức lưu trữ hồ sơ, tài liệu cho phù hợp.

Tham gia đóng góp đối với từng nhóm chính sách của các điều, khoản cụ thể trong dự thảo luật, nhiều ý kiến của các đại biểu đã tham gia vào một số nội dung, như: Về đối tượng báo cáo; về nhận biết khách hàng và cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng; đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền; cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; báo cáo giao dịch đáng ngờ; các dấu hiệu đáng ngờ; áp dụng các biện pháp tạm thời; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòng, chống rửa tiền; về sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phòng, chống rửa tiền…

Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và dự án Luật Phòng thủ dân sự. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình chủ trì phiên thảo luận tại Tổ 15.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát biểu thống nhất về sự cần thiết sửa đổi Luật Hợp tác xã như tờ trình của Chính phủ và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế; các ý kiến đều đánh giá về sự phù hợp của nội dung dự thảo văn bản với chủ trương, đường lối của Đảng; tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Các ý kiến cũng đã đánh giá, phân tích và đề xuất các vấn đề cụ thể, như về tên gọi của dự thảo luật; về phạm vi điều chỉnh,đối tượng áp dụng; về tổ hợp tác, liên đoàn hợp tác xã; tổ chức đại diện, liên minh hợp tác xã; về quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; về tài sản, tài chính; trích lập quỹ chung không chia; chế độ hạch toán, kế toán; hoạt động tín dụng nội bộ; về kiểm toán hợp tác xã và mô hình tổ chức quản trị đối với các hình thức tổ chức, quản lý nhà nước đối và việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã,…

Về dự án Luật Phòng thủ dân sự, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về các nội dung cụ thể như đánh giá mức độ rủi ro về thảm họa, sự cố và cấp độ phòng thủ dân sự; quy định đánh giá mức độ rủi ro về thảm họa, sự cố; xây dựng hệ thống công trình phòng thủ dân sự; về thẩm quyền ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự; hoạt động phòng thủ dân sự trong tình trạng khẩn cấp; cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự; về lực lượng phòng thủ dân sự và quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức cá nhân; về quỹ và trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự…

Vũ Sơn Tùng
(Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày