Chủ nhật, 04/12/2022, 05:46[GMT+7]

Quốc hội thảo luận về các dự án Luật

Thứ 6, 11/11/2022 | 16:01:02
10,911 lượt xem
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, sáng 11/11, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.

Đại biểu Phan Đức Hiếu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia phát biểu thảo luận.

Qua thảo luận, các đại biểu thể hiện nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Luật Giao dịch điện tử để thể chế hóa chủ trương của Đảng, khắc phục hạn chế, bất cập của luật hiện hành, phát triển giao dịch điện tử, tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Các đại biểu cũng tham gia nhiều ý kiến vào các điều, khoản, cụ thể như: phạm vi, đối tượng điều chỉnh, giải thích từ ngữ, các nguyên tắc, tính thống nhất của dự thảo luật với các luật có liên quan, sự tương thích với các điều ước quốc tế và tham khảo kinh nghiệm các nước. Trách nghiệm của Chính phủ, của Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ngành, các địa phương; trách nhiệm chủ quản của hệ thống thông tin; trách nhiệm giám sát của các cơ quan nhà nước, biện pháp bảo vệ giao dịch điện tử; chính sách hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, phát triển và sử dụng các nền tảng số; giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, gửi, nhận và phân loại thông điệp dữ liệu; chứng thư điện tử, giá trị pháp lý của chứng thư điện tử, chữ ký điện tử, nội hàm hình thức giá trị pháp lý sử dụng chữ ký điện tử, công chứng, chứng thực và đăng ký hợp đồng điện tử; dịch vụ tin cậy, điều kiện kinh doanh dịch vụ tin cậy; giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử, giao dịch thực hiện hợp đồng điện tử, hoạt động chứng thực giao dịch hợp đồng điện tử hoặc các hình thức xác thực khác. Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giao dịch điện tử; thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu, bảo mật thông tin giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước; cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở của cơ quan nhà nước. Hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia, tài khoản định danh điện tử, an toàn thông tin và an ninh mạng trong giao dịch điện tử. Quy định để dẫn chiếu, kết nối với các luật có liên quan, điều khoản thi hành, tính khả thi và điều kiện bảo đảm để luật sớm đi vào cuộc sống.

Tham gia phát biểu thảo luận, đại biểu Phan Đức Hiếu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình góp ý về điều kiện kinh doanh dịch vụ tin cậy tại Điều 29 và Điều 33 của dự thảo Luật. Theo đại biểu, quy định về điều kiện kinh doanh của Luật Đầu tư năm 2020 có bổ sung cơ chế để kiểm soát việc ban hành mới sửa đổi, bổ sung các quy định về điều kiện kinh doanh. Vì vậy, khi ban hành các văn bản quy phạm pháp luật mà có chứa đựng điều kiện kinh doanh thì ngoài việc tuân thủ theo quy trình, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phải tuân thủ thêm quy trình, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư về kiểm soát điều kiện kinh doanh. Để bảo đảm tính tuân thủ về quy trình lập pháp, tính hợp lý và tính cần thiết, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo bổ sung tài liệu có thể riêng hoặc chung trong các hồ sơ và phải thể hiện các yêu cầu của Luật Đầu tư và các nghị định hướng dẫn thi hành.

Bày tỏ quan ngại về tính khả thi, tính rõ ràng liên quan đến điều kiện kinh doanh dịch vụ tin cậy, theo đại biểu nếu không rõ ràng thì sự rủi ro rất lớn cho cả cơ quan nhà nước. Vì điều kiện kinh doanh và giấy phép kinh doanh là công cụ quản lý nhà nước phổ biến mọi quốc gia, nhưng luôn có mặt trái, nếu quy định không hợp lý thì vô hình chung tạo ra một rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh, làm gia tăng chi phí, làm méo mó đầu tư, thậm chí ảnh hưởng đến người tiêu dùng, vì tất cả mọi chi phí kinh doanh, cuối cùng người tiêu dùng vẫn là người gánh chịu. Đại biểu đề nghị cần phải quy định rõ các nội dung về nhân sự tối thiểu; về số lượng máy móc tối thiểu; về phương án kinh doanh...

Buổi chiều, Quốc hội làm việc tại hội trường biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023; tiến hành thảo luận về dự án Luật Giá (sửa đổi).

Vũ Sơn Tùng

(Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày