Thứ 7, 10/12/2022, 13:40[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về truyền thông chính sách

Thứ 5, 24/11/2022 | 18:04:41
8,927 lượt xem
Chiều ngày 24/11, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về truyền thông chính sách với chủ đề: Nhận thức – Hành động – Nguồn lực.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Video: 241122-Truc_tuyen_Chinh_phu.mp4?_t=1669297736

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương. Tại điểm cầu Thái Bình, dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

 Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến nay, công tác truyền thông chính sách được chú trọng và đổi mới, từ “truyền thông nội bộ” tới truyền thông đại chúng. Hệ thống báo chí, truyền thông cũng góp phần hết sức to lớn vào việc truyền tải kịp thời những thông điệp quan trọng trong chính sách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Đặc biệt, trong hơn 2 năm qua khi dịch Covid-19 bùng phát, truyền thông chính sách đã đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền kịp thời những chủ trương, quyết sách lớn trong công tác phòng, chống dịch... Bên cạnh đó, đội ngũ và nguồn lực cho truyền thông ở bộ, ngành, địa phương cũng được quan tâm và ngày càng lớn mạnh, khẳng định được vai trò chủ lực trong việc hỗ trợ truyền thông chủ trương, chính sách. Cùng với những thế mạnh đã được khẳng định, truyền thông chính sách cũng đứng trước một số khó khăn, thách thức và cần phải có những giải pháp cụ thể.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi chuyên sâu về nội hàm, phương thức và thống nhất nhận thức, hành động; đưa ra các giải pháp khả thi, cụ thể để nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông chính sách trong thời gian tới. Đặc biệt, các đại biểu nghe và thảo luận các tham luận của các bộ, ngành về: truyền thông chính sách lấy người dân là trọng tâm của phát triển; tổ chức bộ máy, vị trí, việc làm, định mức biên chế, công chức, viên chức làm công tác truyền thông chính sách; vấn đề bố trí kinh phí cho tổ chức hoạt động của truyền thông chính sách; vai trò, trách nhiệm và định hướng truyền thông chính sách trong một số lĩnh vực. Vai trò, sứ mệnh của công tác báo chí trong truyền thông chính sách; kinh nghiệm truyền thông chính sách của một số địa phương...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Truyền thông chính sách là phần quan trọng trong hoạt động truyền thông của Đảng, Nhà nước. Truyền thông tốt sẽ góp phần đưa chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống. Để truyền thông chính sách đạt hiệu quả và sớm đi vào cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ban, ngành trung ương và các địa phương tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trung ương về công tác truyền thông chính sách. Tổ chức triển khai thực hiện truyền thông theo phương châm mọi chính sách đều hướng tới người dân. Đồng thời, truyền thông phải đánh giá được tính hiệu quả của các chính sách cũng như phản hồi những tồn tại, hạn chế. Trong đó lấy người dân làm chủ thể, phát huy sức mạnh tổng hợp của các kênh thông tin truyền thông trong phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, nhất là ở các cơ quan báo chí truyền thông. Chú trọng đấu tranh, phản biện lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đổi mới tư duy và cách tiếp cận của truyền thông sao cho phù hợp với tình hình thực tế và phát huy tính hiệu quả cao nhất khi các chính sách được ban hành và đi vào thực tiễn cuộc sống.

Trên cơ sở các góp ý của các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sớm hoàn thiện trình Chính phủ ban hành văn bản để triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông chính sách trong thời gian tới.

Nguyễn Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày