Thứ 4, 04/10/2023, 04:46[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về truyền thông chính sách

Chiều ngày 24/11, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về truyền thông chính sách với chủ...

24.11.2022 | 19:05 PM

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành thanh tra

Sáng ngày 12/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Lê Minh...

12.01.2022 | 15:58 PM

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

Sáng 11/1, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ...

11.01.2022 | 16:30 PM

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng

Chiều ngày 15/10, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn...

15.10.2021 | 20:07 PM

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Sáng ngày 28/9, tại Hà Nội, Thường trực Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan trung ương và các địa...

28.09.2021 | 15:42 PM

Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng"

Chiều ngày 15/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc "Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam...

15.09.2021 | 20:24 PM

Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sáng ngày 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII...

15.09.2021 | 16:27 PM

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chiều ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công...

05.09.2021 | 19:54 PM

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch

Sáng ngày 19/8, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch. Các đồng...

19.08.2021 | 15:38 PM

Tổng Bí thư dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 16/8, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tổ chức Hội nghị trực tuyến, gồm 64 điểm cầu trong cả nước, triển khai Chương...

16.08.2021 | 14:37 PM

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Sáng ngày 14/7, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng...

14.07.2021 | 15:46 PM

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm

Sáng ngày 13/7, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6...

13.07.2021 | 14:40 PM

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020

Sáng ngày 18/6, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 8 năm thực hiện đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn...

18.06.2021 | 15:08 PM

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Chiều ngày 12/6, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội...

12.06.2021 | 18:42 PM

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Sáng ngày 12/6, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị...

12.06.2021 | 21:26 PM