Thứ 4, 08/02/2023, 21:51[GMT+7]

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 4, 30/11/2022 | 18:01:35
9,492 lượt xem
Chiều ngày 30/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Video: 301122-Hop_BTV_Tinh_uy_ngay_30_11_2022.mp4?_t=1669814464

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, trưởng các ban HĐND tỉnh dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị. 

Tại hội nghị, sau khi các đại biểu nghiên cứu, thảo luận kỹ từng nội dung, từng vấn đề gắn với điều kiện thực tiễn của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất thông qua các chủ trương: Ban hành cơ chế huy động nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và giữa các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 với các chương trình dự án khác trên địa bàn tỉnh; ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2025; ban hành quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi; ban hành quy định một số mức hỗ trợ thực hiện Nghị định số 105 ngày 8/9/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thái Bình; hỗ trợ kinh phí năm 2022 cho Công an tỉnh để mua sắm trang thiết bị phục vụ thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; ban hành quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng các chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng trên địa bàn tỉnh.

Khẳng định đây là những chính sách quan trọng để phục vụ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện các văn bản trình kỳ họp HĐND tỉnh tới đây, sớm ban hành, triển khai thực hiện. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố bám sát các quy định, điều kiện liên quan theo các cơ chế, chính sách tổ chức thực hiện hiệu quả. Trong đó lồng ghép các nguồn lực trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo với các chương trình, dự án khác trên địa bàn các huyện, thành phố. Theo đó cần huy động tối đa và phát huy cao nhất hiệu quả các nguồn lực hướng đến mục tiêu tập trung, tránh việc phân tán, lãng phí, không phát huy được hiệu quả các nguồn lực. Tiếp tục hướng dẫn cụ thể về cơ chế chính sách, phát huy cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành chuyên môn trong việc hướng dẫn các địa phương thực hiện các chính sách đã ban hành bảo đảm kịp thời, chính xác, hiệu quả cao nhất.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, thống nhất thông qua báo cáo kế hoạch quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026; kế hoạch giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp năm 2023; báo cáo về việc tinh giản biên chế giai đoạn 2023-2026 khối Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện; kế hoạch sử dụng bên chế từng năm (từ năm 2023 đến năm 2026). Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các ngành thực hiện nghiêm quy định của trung ương về tinh giản biên chế theo lộ trình phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế của tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch đề ra, quan tâm thực hiện các cơ chế, chính sách đối với các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi; có chủ trương động viên đối với một số trường hợp cán bộ, công chức chưa thực sự phát huy được vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, góp phần thực hiện tốt kế hoạch quản lý biên chế và tinh giản biên chế của tỉnh một cách hiệu quả. Quan tâm đến đội ngũ cán bộ cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, bảo đảm đủ nguồn lực để phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ này trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, tham gia ý kiến và thông qua báo cáo kết quả và dự thảo Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 02 ngày 30/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển kinh tế - xã hội đối với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Chương trình hành động số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có vai trò rất quan trọng, vừa cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng thời có vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong suốt nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, UBND tỉnh đã ban hành chương trình hành động thực hiện là phù hợp, cần thiết và  rất kịp thời. Đồng chí ghi nhận, biểu dương các thành viên đoàn giám sát đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng báo cáo kết quả giám sát chi tiết, từ đó tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết luận làm cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình hành động số 02 trong thời gian tới. Đồng chí cũng đề nghị bổ sung thêm một số nội dung trong báo cáo kết quả giám sát bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các sở, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục rà soát chương trình hành động của cấp mình, tiến hành điều chỉnh và bổ sung kịp thời các nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế và quy định của cấp trên, tạo tiền đề để Thái Bình thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp năm 2022; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2023; Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2023; sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc số 01 ngày 21/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục chương trình làm việc ngày 1/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng; trong đó có báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Tin: Nguyễn Hình

Ảnh: Thành Tâm