Thứ 5, 23/03/2023, 22:27[GMT+7]

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều ngày 12/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở khu đô thị tại xã Song An và xã...

12.01.2023 | 17:54 PM

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều ngày 20/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến vào chủ trương đề nghị hội đồng chuyên ngành cấp bộ xét tặng danh hiệu...

20.12.2022 | 17:04 PM

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều ngày 30/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

30.11.2022 | 19:30 PM

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng ngày 25/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp...

25.11.2022 | 14:52 PM

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng ngày 24/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp...

24.12.2021 | 21:34 PM

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 1/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm...

01.12.2021 | 20:05 PM

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng ngày 24/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp...

24.09.2021 | 15:44 PM

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng ngày 10/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận về việc lập quy hoạch một số phân khu trong Khu kinh tế Thái Bình và việc tăng cường lãnh...

10.06.2021 | 16:12 PM

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng ngày 12/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương...

12.05.2021 | 18:19 PM

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều ngày 23/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận và cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công...

23.04.2021 | 17:29 PM

Thống nhất triển khai tổ chức thi tuyển công chức tỉnh năm 2021

Sáng ngày 20/1, Thường trực Tỉnh ủy triệu tập hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về chủ trương tổ chức thi tuyển công chức tỉnh năm 2021 và một số...

20.01.2021 | 15:18 PM

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều ngày 9/11, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận...

09.11.2020 | 17:30 PM

Quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Sáng ngày 22/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận về các...

22.09.2020 | 16:20 PM

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chiều ngày 31/8, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về một số nội...

31.08.2020 | 19:31 PM

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng ngày 30/7, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về một số nội...

30.07.2020 | 15:24 PM