Thứ 5, 02/02/2023, 09:18[GMT+7]

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành

Thứ 6, 09/12/2022 | 18:07:45
5,354 lượt xem
(Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVII của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Video: 091222-_Phat_bieu_be_mac_cua_dc_NGUYEN_TIEN_THANH.mp4?_t=1670589059

 

Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Kính thưa toàn thể các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân toàn tỉnh!

Sau thời gian 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề ra.

Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND tỉnh, các ngành liên quan, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu và ý kiến của cử tri, nhân dân toàn tỉnh; HĐND tỉnh thống nhất nhận định: Năm 2022, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, còn không ít khó khăn, thách thức đan xen; song được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của trung ương, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả tích cực, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó: Kinh tế có sự phục hồi rõ nét với tốc độ tăng trưởng đạt 9,52%, cao hơn cùng kỳ năm 2021 (7,23%), vượt kế hoạch đề ra (9%), đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng thứ 6/11 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tốt, nhất là thu nội địa (tổng thu ngân sách nhà nước tăng 55% dự toán, tăng 26,7% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa tăng 47,5% dự toán, tăng 18,4% so với cùng kỳ). Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công giữ vững thành tích ở tốp đầu cả nước. Hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục được đổi mới; việc tháo gỡ vướng mắc trong thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chỉ đạo quyết liệt; là năm đầu tiên vượt mốc 1.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới/năm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội được bảo đảm. Các chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan nhà nước được tăng cường. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì nền nếp. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và đặt ra những vấn đề cần tập trung giải quyết như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy đã vượt kế hoạch đề ra, song còn một số ngành chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch. Việc giải quyết thủ tục chấp thuận nhà đầu tư; tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thực hiện chậm, chưa đạt yêu cầu. Việc thu gom, xử lý rác thải ở một số địa phương còn bất cập, gây bức xúc trong nhân dân. Chất lượng nước sạch ở một số đơn vị cung cấp chậm được cải thiện. Việc tổ chức đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh ở một số bệnh viện còn chậm, gây khó khăn, bức xúc cho người dân. Công tác cải cách hành chính chưa tạo ra chuyển biến căn bản, tính quyết liệt chưa cao. Công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy lên cấp trên. Tình hình an ninh, trật tự trên một số lĩnh vực, địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân (cả khách quan và chủ quan), song nguyên nhân chủ quan chủ yếu là: Việc tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của tỉnh và công tác chỉ đạo, điều hành ở một số cơ quan, đơn vị có lúc chưa chủ động, quyết liệt. Kỷ cương, kỷ luật, chấp hành quy chế làm việc ở một số cơ quan, đơn vị có lúc còn chưa nghiêm túc. Năng lực, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa một số sở, ngành, địa phương có thời điểm còn chưa chặt chẽ, nhịp nhàng, linh hoạt; mối liên hệ với các bộ, ngành trung ương còn hạn chế.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị nghiêm túc nghiên cứu, rút kinh nghiệm để có các giải pháp sát thực, khả thi nhằm khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém; đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; phân công, phân nhiệm cụ thể; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cấp các ngành, tạo sự chuyển biến thực chất và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân!

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã nghe UBND tỉnh báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư; nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ năm, các báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban HĐND tỉnh; đồng thời, tiến hành chất vấn một số thành viên UBND tỉnh và nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình về một số vấn đề và làm rõ thêm những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong thời gian tới. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này tiếp tục được đổi mới, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; tập trung vào các vấn đề xã hội quan tâm, được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm. HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao phần trả lời chất vấn của các thành viên UBND tỉnh và đề nghị phải khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra nhằm khắc phục kịp thời, thực chất các hạn chế, bất cập và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

Cũng tại kỳ họp này, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kiến Xương; kiện toàn Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội đối với đồng chí Phạm Như Phong do được luân chuyển nhận công tác mới. HĐND tỉnh chúc mừng và tin tưởng ở cương vị mới, các đồng chí sẽ phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm của mình trước HĐND tỉnh, trước cử tri và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND và nhân dân trong tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân!

Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận và biểu quyết thông qua 29 nghị quyết quan trọng về các vấn đề: kinh tế - xã hội, đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước, biên chế công chức, cơ chế chính sách, công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác, với một số chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11% trở lên. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 19,2%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 8-10%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 14.152 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa đạt 7.606 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt 65,2 triệu đồng trở lên. Số xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt 10 xã trở lên…

Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết nêu trên, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

Một là, Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, đồng bộ, bằng nhiều hình thức về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, nhất là các cơ chế, chính sách mới, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Hai là, UBND tỉnh khẩn trương thể chế hóa Nghị quyết của HĐND tỉnh thành các quy định, chính sách, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả giải pháp tái cơ cấu, phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Giữ vững và nâng cao tiêu chí nông thôn mới đã đạt được; tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, đặc biệt là quản lý đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Hoàn thiện phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai thời kỳ 2021 - 2030.

- Thực hiện có hiệu quả việc cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng phát triển các ngành có hàm lượng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường. Thường xuyên rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhất là các dự án lớn, dự án trong Khu kinh tế, dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp.

- Tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, nâng cao chất lượng lập, thẩm định các đồ án quy hoạch. Hoàn thiện các đồ án quy hoạch đô thị, kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023. Tập trung rà soát, đánh giá, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhất là các dự án phát triển đô thị, nhà ở thương mại, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở công nhân.

- Kịp thời tổ chức công bố và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hoàn thành đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung và triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong Khu kinh tế.

- Tập trung cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tao môi trường thông thoáng thu hút đầu tư. Chỉ đạo, thực hiện quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao năm 2023. Tập trung huy động các nguồn lực và quyết tâm hoàn thành dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thái Bình; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08).

- Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; thực hiện tốt công tác tiêm vắc-xin phòng dịch bảo đảm theo chỉ đạo của trung ương. Thực hiện hiệu quả việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục ở các cấp học; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định.

- Tăng cường và củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội. Tập trung phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt, hiệu quả đối với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Trước mắt, Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 cận kề, HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc và quê hương, huy động, vận động các nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết. Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, tri thức, văn nghệ sĩ, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người già cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân, người làm việc tại các khu, cụm công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

Ba là, Đề nghị Thường trực HĐND, các ban, các tổ và các đại biểu HĐND, cấp ủy đảng, ủy ban  MTTQ và tổ chức thành viên các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời, đẩy mạnh vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành.

Nhiệm vụ đặt ra là rất lớn, đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt HĐND tỉnh, tôi đánh giá cao và hoan nghênh sự phối hợp của UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan tham mưu, phục vụ và các cơ quan có liên quan đã làm việc tận tụy, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp; cảm ơn sự tham gia của Ủy ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân; các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình, đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Nhân dịp năm mới 2023 sắp tới, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi xin gửi lời kính chúc các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu dự kỳ họp, cùng với cử tri và nhân dân trong tỉnh một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVII.