Thứ 7, 04/02/2023, 23:21[GMT+7]

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Thứ 2, 12/12/2022 | 17:31:31
11,220 lượt xem
Chiều ngày 12/12, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Video: 121222-Dang_uy_Quan_su_tinh_ra_nghi_quyet_lanh_dao_thuc_hien_nhiem_vu_nam_2023.mp4?_t=1670851513

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số đơn vị, địa phương Quân khu 3 và tỉnh.

Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo làm tốt chức năng tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QPQSĐP). Tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QPQSĐP; tổ chức giao quân hoàn thành 100% chỉ tiêu, đúng luật, an toàn; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện Tiền Hải, Vũ Thư và Sở Y tế. Phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả chính sách đối với người có công, chính sách hậu phương quân đội. Huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ theo kế hoạch, công tác hậu cần tài chính bảo đảm phục vụ đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ. Việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương chặt chẽ, chất lượng. Tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị có nền nếp, hiệu quả, nội bộ đoàn kết thống nhất, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Bộ CHQS tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng.

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị . 

Đại biểu dự hội nghị. 

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thảo luận, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Trong đó, tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác QPQSĐP. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh, năng lực, trình độ. Làm tốt chức năng tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ QPQSĐP; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu’’, Đảng bộ Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 ghi nhận, biểu dương và đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, tham mưu tích cực cho địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ QPQSĐP năm 2023.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, QPQSĐP có sự đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp trên, tham mưu tích cực cho địa phương triển khai toàn diện và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ QPQSĐP năm 2023. Trước những tác động của tình hình thế giới và khu vực đặt ra những yêu cầu lớn hơn, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, LLVT và toàn thể nhân dân phải phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa, tranh thủ các thời cơ, vận hội để bứt phá vươn lên trong thời gian tới. Bên cạnh những kế hoạch dài hạn, trước mắt, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương nắm chắc, dự báo và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp giải quyết hiệu quả tình hình ngay từ cơ sở; thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự; thực hiện các chính sách an sinh xã hội; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới... Tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện. Bám sát sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân khu và của tỉnh, chủ động triển khai thành kế hoạch, chương trình hành động, thực hiện hiệu quả, thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ đề ra.

Tin: Trịnh Cường

Ảnh: Thành Tâm