Thứ 7, 28/01/2023, 19:48[GMT+7]

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 3, 20/12/2022 | 16:55:55
10,396 lượt xem
Chiều ngày 20/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến vào chủ trương đề nghị hội đồng chuyên ngành cấp bộ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 5; đề án đẩy mạnh đào tạo lao động có kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Video: 201222_-_HOP_BAN_THUONG_VU.mp4?_t=1671539580

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự hội nghị.

Sau khi các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến, phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, đề án đẩy mạnh đào tạo lao động có kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 -2025, định hướng đến năm 2030 là cần thiết, cần sớm được ban hành và triển khai thực hiện. Đồng chí phân tích làm rõ thêm về tiêu đề, phạm vi, đối tượng đào tạo của đề án, đặc biệt là về quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu tổng hợp ý kiến của các đại biểu, chỉ đạo các sở, ngành có liên quan bổ sung hoàn thiện đề án trong thời gian sớm nhất. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất thông qua chủ trương đề nghị hội đồng chuyên ngành cấp bộ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 5 cho các trường hợp như Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đề xuất.

Đại biểu dự hội nghị. 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến vào kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21/NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Quy chế phối hợp thực hiện bảo vệ công tác chính trị nội bộ và một số nội dung về công tác cán bộ.

                                                 Thu Thủy