Thứ 6, 03/02/2023, 19:45[GMT+7]

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 5, 12/01/2023 | 17:41:14
10,838 lượt xem
Chiều ngày 12/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở khu đô thị tại xã Song An và xã Trung An, huyện Vũ Thư và một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Video: 120123_-_HOP_BAN_THUONG_VU.mp4?_t=1673524899

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.  

Theo tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, dự án phát triển nhà ở khu đô thị tại xã Song An và xã Trung An, huyện Vũ Thư có quy mô 1.226.719,22m2; quy mô dân số khoảng trên 15.700 người. Mật độ xây dựng khoảng 24,58%. Các loại nhà ở gồm: công trình nhà thấp tầng (nhà ở biệt thự và nhà ở liên kế); công trình nhà ở cao tầng; công trình nhà ở xã hội. Dự kiến tổng mức đầu tư trên 4.209 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác của nhà đầu tư. Dự án có trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Vũ Thư được UBND tỉnh phê duyệt và danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022 được HĐND tỉnh phê duyệt. Dự án sẽ góp phần phát triển không gian đô thị, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Vũ Thư nói riêng; cải thiện cảnh quan môi trường đô thị, người dân trong khu vực được sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại và chất lượng; tạo quỹ nhà ở phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn huyện Vũ Thư và tạo nguồn thu cho ngân sách từ việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuế theo quy định của Nhà nước để phát triển kinh tế địa phương.

Sau khi các đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở khu đô thị tại xã Song An và xã Trung An, huyện Vũ Thư.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp rà soát nghiên cứu lại một số chỉ tiêu, phương án về giao thông cho phù hợp; giao UBND huyện Vũ Thư tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và cho ý kiến về kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết cấp tỉnh 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 19-QĐ/TU, ngày 1/4/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; một số nội dung công tác cán bộ.

Đào Quyên

Ảnh: Thành Tâm