Thứ 5, 30/03/2023, 15:58[GMT+7]

Bảo đảm thực chất trong lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý

Thứ 6, 17/02/2023 | 14:54:55
18,197 lượt xem
Sáng ngày 17/2, tại Hà Nội, các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai các văn bản mới của trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị.

Video: 170223_-_HOI_NGHI_TRUC_TUYEN_BTC_TW.mp4?_t=1676624430

Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Về phía tỉnh Hậu Giang có các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thiện Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Quy định số 97-QĐ/TW ngày 7/2/2023 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở trung ương; Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên; Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 3/1/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Việc quán triệt, triển khai các văn bản mới của trung ương có ý nghĩa quan trọng, đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu kỹ nắm chắc nội dung các văn bản và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, đồng chí yêu cầu quá trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm phải thực hiện nghiêm theo quy định và các văn bản liên quan bảo đảm thực chất, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Ban Tổ chức Trung ương sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện vấn đề này. 

Đồng chí yêu cầu cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, cũng như nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người tham gia bỏ phiếu tín nhiệm để bảo đảm kết quả thực chất, khách quan. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm gắn với đánh giá cán bộ, là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn cấp dưới thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm.

Các đại biểu dự hội nghị.

Liên quan đến Quy định số 97-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đồng chí đề nghị cần nhận thức lại vai trò của các tổ chức đảng bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, công tác phối hợp giữa tổ chức đảng với tập thể lãnh đạo để điều hành cho thông suốt. Về việc thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên, ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc quyết định việc lựa chọn thí điểm đối với các đảng bộ cơ sở, chi bộ ở trong nước; Đảng ủy Bộ Ngoại giao quyết định lựa chọn thí điểm đối với các đảng bộ cơ sở, chi bộ ở ngoài nước. Phải bảo đảm nguyên tắc trong tổ chức, sinh hoạt đảng; thực hiện chặt chẽ, đúng phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, nội dung, cách thức sinh hoạt trực tuyến và sinh hoạt theo tổ; tránh lạm dụng làm giảm chất lượng sinh hoạt đảng. Thông qua thực hiện thí điểm sẽ đánh giá đầy đủ, rút kinh nghiệm, đề xuất chủ trương, giải pháp phù hợp.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản mới của trung ương; trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề phát sinh cần báo cáo Ban Tổ chức Trung ương để xin ý kiến chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong việc triển khai thực hiện.

Đào Quyên

Ảnh: Thành Tâm