Thứ 4, 29/03/2023, 14:57[GMT+7]

Tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ 6, 17/02/2023 | 17:04:31
18,620 lượt xem
Chiều ngày 17/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp thảo luận một số nội dung quan trọng. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Video: 170223_-_PHONG_CHONG_THAM_NHUNG.mp4?_t=1676635509

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về báo cáo kết quả theo dõi, chỉ đạo giải quyết 1 vụ án, 5 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; đưa các vụ án, vụ việc đã kết thúc việc xem xét, giải quyết ra khỏi diện theo dõi, chỉ đạo; đưa các vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo; chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo tỉnh. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đều thống nhất nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 là cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. 

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh báo cáo tại cuộc họp.

Quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và các quy định của tỉnh có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nghiên cứu, ban hành các văn bản làm cơ sở cho hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh ngày càng nền nếp, hiệu quả. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở. Tiếp tục rà soát, đưa các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Đào Quyên

Ảnh: Thành Tâm