Thứ 4, 29/03/2023, 13:22[GMT+7]

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố

Thứ 3, 21/02/2023 | 19:15:57
12,889 lượt xem
Ngày 21/2, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có 300 đại biểu của trung ương và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Về phía HĐND tỉnh Thái Bình có đồng chí Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

 Đồng chí Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (ngồi thứ 2 từ trái sang) và các đại biểu  dự hội nghị.

Năm 2022, HĐND các tỉnh, thành phố đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cụ thể hóa thành các nghị quyết, cơ chế, chính sách khả thi đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của từng địa phương cũng như cả nước. Đặc biệt sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thì hoạt động giám sát của HĐND các tỉnh, thành phố đã có sự chuyển biến rõ rệt, góp phần khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương.

Tại hội nghị, đại diện Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm đổi mới, kinh nghiệm hay, cách làm mới, bài học quý; đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhiều đại biểu khẳng định HĐND đã và đang thể hiện ngày càng là một thiết chế cực kỳ quan trọng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là một bộ phận cấu thành của nền quản lý địa phương hiện đại, dân chủ, năng động, hiệu quả, chuyên nghiệp, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị HĐND các tỉnh, thành phố cần nỗ lực hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023. Tiến hành đánh giá giữa nhiệm kỳ, rà soát toàn diện các lĩnh vực, nhiệm vụ, đề án chưa triển khai, chưa hoàn thành hoặc mới phát sinh. Hiện thực hóa yêu cầu về tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương; nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và huy động sự tham gia của người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, khoa học, công khai, minh bạch. Lựa chọn và thực thi những nhiệm vụ trọng tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa hoạt động cả về chiều rộng và bề sâu cũng như chất lượng. Nghiên cứu ban hành các nghị quyết về tổ chức thực hiện giám sát, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư, ngân sách, các chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng các nghị quyết của HĐND theo hướng bảo đảm hiệu quả, chính xác. Xây dựng và tổ chức chương trình giám sát 2023 phù hợp, chặt chẽ hiệu quả; chủ động tham gia các vấn đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời lựa chọn một số chuyên đề giám sát ở địa phương có trọng tâm, trọng điểm, được cử tri, nhân dân quan tâm. Tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội, HĐND phê chuẩn. Tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch đại biểu chuyên trách nhằm xây dựng đội ngũ đại biểu kế cận thật sự coi trọng chất lượng và cơ cấu.

Thu Hiền