Thứ 2, 27/03/2023, 07:35[GMT+7]

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Thứ 3, 14/03/2023 | 17:04:49
10,911 lượt xem
Chiều ngày 14/3, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến về kết quả thẩm tra nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh giải quyết công việc phát sinh đột xuất khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tai hội nghị.

Video: 140323-_hdnd_xem_xet_to_trinh.mp4?_t=1678798860

Các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Trong đó có nhiều tờ trình quan trọng như: Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023; ban hành Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ thuê bao vệ tinh duy trì thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025; ban hành Nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình; thông qua điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2020; ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2022 - 2023… 

Các đại biểu dự hội nghị.

Cũng tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh báo cáo công tác tham mưu, chuẩn bị, phục vụ kỳ họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh lần này đều là những vấn đề cấp thiết, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng chí cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình kỳ họp; đồng thời giao các ban của HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan bổ sung, hoàn thiện để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, hoàn tất mọi khâu chuẩn bị để kỳ họp diễn ra thành công.

Thu Hiền

Ảnh: Thành Tâm